Privatlivspolitik

Persondatapolitik

Vi har fastsat en persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger.
 
Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.
 
Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontakt oplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.
 
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller i vores fysiske lokationer
Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i forhold til vores ydelser.
 
 • Når du benytter vores hjemmesides kontaktformular indsamler vi dine kontakt oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 2 år fra seneste kontakt. Såfremt du er tilmeldt vores nyhedsbrev vil du forblive tilmeldt til du selv afmelder nyhedsmail, dette kan gøres fra alle nyhedsmail.
 • Når du indgår i et kundeforhold med os, og aftager vores ydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer.Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 5 år fra kundeforholdets afslutning.
 • Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontakt oplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.
 • Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Ved Betaling:

Ved betaling vil vi indsamle dit navn, e-mail adresse, brugernavn og adgangskode. Disse oplysninger bruges til at opsætte din konto til vores hjemmeside. Hvis du omdirigeres til en offsite-betalingsgateway for at fuldføre din betaling, kan vi gemme disse oplysninger i en midlertidig sessionsvariabel for at opsætte din konto, når du vender tilbage til vores websted.

Ved betaling indsamler vi din faktureringsadresse og dit telefonnummer. Disse oplysninger bruges til at bekræfte dit kreditkort. Faktureringsadressen og telefonnummeret gemmes af vores websted for at udfylde betalingsformularen for fremtidige køb, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis det er nødvendigt for at tale om din ordre. Dine adresse oplysninger kan deles med den eller de leverandører som sender dig en evt velkomst gave

Ved betaling kan vi også indsamle dit kreditkortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode. Disse oplysninger videregives til vores betalingsgateway for at behandle dit køb. De sidste 4 cifre i dit kreditkortnummer og udløbsdatoen gemmes af vores websted til brug for reference og til at sende dig en e-mail, hvis dit kreditkort udløber før næste tilbagevendende betaling.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.
 
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.
 
Vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartner som er nødvendige for at vi kan udføre vores arbejde i forhold til dig og vores virksomhed. 
Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.
 
Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.
 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Dit samtykke kan gives via accepter brug af cookies, acceptere at man opretter sig som brugere, eller køber et produkt via vores hjemmeside. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.
 
Markedsføring 
Vi bruger tredjeparts parterne Google, Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter i vores brug af markedsføring og vores hjemmeside indeholde såkaldte pixel som registere at du er på vores hjemmeside og dele dette med i markedsføringsformål
 
Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.
Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.
 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse).
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

Sikkerhedsbrist

Hvis du finder et sikkerhedsbrist vil vi bestræber os på at håndtere din henvendelse efter nedenstående vejledning.

Vi forventer, at du efter bedste evne orienterer dig i nedenstående vejledning, og overholder de dele, der vedrører dig som anmelder.

Hvornår skal du henvende dig?

 • Når der er tale om en sikkerhedsbrist, som du mener, kan medføre misbrug af oplysninger, som efter deres natur fremstår som fortrolige. Det kan f.eks. være, hvis du ser oplysninger på andre borgere, som du ikke mener, at du bør kunne se/tilgå.
 • Helt overordnet vil vi gerne høre om utilsigtet adgang til persondata eller virksomhedsfølsomme oplysninger. Det kan f.eks. være:
  • Hvis du har modtaget eller fået adgang til andre borgeres persondata.
  • Hvis det er muligt at justere rettigheder eller på anden vis tilgå andres brugerkonti/oplysninger.
  • Hvis du har fået kendskab til sårbarheder i software eller mulige exploits, der kan udnyttes til at tilgå ellers utilgængelige data.

Hvad har vi brug for at vide?

 • Vi vil gerne have en så detaljeret beskrivelse som muligt af problemet/fejlen, som du har oplevet.
 • Din henvendelse må meget gerne indeholde følgende oplysninger
  • Hvordan du blev opmærksom på problemet/fejlen
  • Hvad fejlen/sikkerhedsbristen er iflg. dig
  • Hvor problemet/fejlen/sikkerhedsbristen er oplevet
  • Medsend meget gerne screendumps (skærmbillede) af problemet/fejlen/sikkerhedsbristen
 • Dine kontaktoplysninger
  • Vi accepterer og respektere indenfor lovgivningens rammer, hvis du gerne vil være anonym, men opfordrer dig til at sende os dine kontaktoplysninger. Vi skal bruge dine kontaktoplysninger for at kunne melde tilbage til dig, og evt. for at få uddybet din henvendelse.

Hvad må du ikke?

 • Du må ikke udnytte fejlen/sikkerhedsbristen, du har observeret, til at tilgå data.
  • Du kan naturligvis uforskyldt få adgang til data, der ikke vedrører dig. Det afgørende er, at du ikke udforsker sikkerhedsbristen og udnytter det til at tilgå flere data.
 • Når vi har modtaget din henvendelse, vil vi straks og afhængig af sikkerhedsbristens omfang og alvorlighed påbegynde afhjælpningen. Vi appellere til, at du ikke i mellemtiden selv medvirker til at forværre konsekvenserne ved det konstaterede sikkerhedsbrist – eksempelvis ved at gå til medierne med din viden om sikkerhedsbristen, mens vi behandler din henvendelse – det gælder også de sociale medier.
  • Der kan være tale om en sikkerhedsbrist, som kan udnyttes af andre. Det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet, før det bliver alment kendt. Dette er med henblik på at begrænse skaden – også for de evt. berørte personer.
   • Hvis du vælger at medvirke til en spredning af oplysninger, som utilsigtet er blevet tilgængelige som følge af det konstaterede sikkerhedsbrist, kan vi være nødsaget til at betragte dine handlinger som medvirken til hacking, og eventuelt gå videre med en politianmeldelse.

   Hvor skal du henvende dig?

   • Du bedes sende oplysningerne via af vores kontakt skema på forsiden
   • Du bedes gøre os opmærksom på problemet hurtigst muligt og uden unødigt ophold. Det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet hurtigst muligt.

   Hvad behøver vi ikke høre om?

   • Alm. programfejl der ikke medfører utilsigtet adgang til persondata som beskrevet ovenfor.
   Hvad sker der efter du har sendt os din henvendelse?
   • Vi tager din henvendelse seriøst, og vi vil behandle den, så snart vi modtager den.
   • Du vil altid inden for 1-2 hverdage modtage en kvittering for din anmeldelse, så du ved, at vi har modtaget den.
   • Du vil endvidere inden for 2 uger få en tilbagemelding, der beskriver, hvad vi har gjort med din henvendelse. Her vil det også fremgå, om du skal forvente at høre mere fra os, eller om sagen er lukket.
   • Der kan være en pligt til at anmelde sikkerhedsbristen/databruddet til Datatilsynet eller andre offentlige myndigheder. Denne pligt påhviler i udgangspunktet den dataansvarlige og databehandleren, og ikke dig som borger/anmelder. Når du har gjort os opmærksom på databruddet, går vi videre med en eventuel anmeldelse til Datatilsynet.

da_DKDanish