My Green ECO Life

Vores mission
Vores mission er at udfordre de traditionelle forbrugs- og adfærdsmønstre ved skabe bedre tilgang til og bedre priser på bæredygtige produkter og services og herved opnå en stor reduktion i ressourceforbruget, samt CO2-udledningen – dette på baggrund af en større forståelse hos den enkelte forbruger omkring bæredygtighed, samt en række samarbejder med større danske virksomheder og institutioner.

Opbygning af en bæredygtig fremtid sammen.

For at skabe en bæredygtig fremtid, har vi brug for en verden fuld af mennesker med ”bæredygtighedsbevidsthed” og et grundlæggende kendskab til og forståelse af elementerne i bæredygtighed.

“Bæredygtighedsfærdigheder” er den viden, de færdigheder og den tankegang, der giver den enkelte mulighed for at engagere sig dybt i at opbygge en bæredygtig fremtid, og som hjælper os med at træffe informerede og effektive beslutninger med henblik herpå. Derfor er et af My Green ECO Life’s mål bl.a. også at skabe større fokus på det private forbrug og dets påvirkning på CO2-udledning, ved løbende at oplyse og informere omkring mulighederne for – som individ – at reducere sin CO2-udledning.

Vores “raison d’être”

Baggrunden for at skabe My Green ECO Life er et inderligt ønske om at tackle nogle af de økonomiske og miljømæssige udfordringer, som verden i øjeblikket står over for.

Der gøres i dag rigtig meget for at virksomheder skal blive grønnere. De måles, effektiviseres, reguleres, osv., i deres processer og produktioner, men når det kommer til den private forbruger, er det ikke helt så enkelt at effektivisere og adfærdsregulere. Det begrænser sig ofte til forsøg på affaldssortering, sparepærer, lidt økologi, osv. og den private adfærd styres i høj grad og primært af vores holdning til økologi og bæredygtighed. Kun ca 8% af os (Kilde: Sus. Brand Index 2021) har egentlig bæredygtighed som en væsentlig del af vores værdisæt når vi handler, mens hele 73% dog overvejer bæredygtighed ifm. med et køb (afhængig af varegruppe).

Udfordringen ift. det private forbrug er, at hele 60% af al CO2 udledes herigennem. Derfor er det bidende nødvendigt, at vi ligeledes ser på, hvorledes vi kan stimulere en reduktion eller en adfærdsændring indenfor dette område.  

Det fremgår (Sustainable Brand Index’s 2021-rapport), at selv om interessen for og debatterne omkring bæredygtighedsspørgsmålet er stigende, så påvirkes købsbeslutningerne ikke bare som en automatisk funktion heraf. Forbrugerne oplever stadig hindringer i at træffe bæredygtige valg eller i at vælge et mere bæredygtigt alternativ.

My Green ECO Life’s mål er derfor at gøre bæredygtighed mere ”mainstream”, dvs. noget som alle inkluderer bevidst i deres købsbeslutninger – dette i langt højere grad end det sker i dag. Hos My Green ECO Life tror vi på, at dette skal ske gennem at tilbyde forbrugerne 1) et større samlet udvalg af spændende produkter, services og løsninger, 2) lettere tilgængelighed og sidste, men ikke mindst 3) priser der motivere til øget fokus på bæredygtighed.

da_DKDanish