Bæredygtighed

Hvad er bæredygtighed?

Der er ingen universelt accepteret definition af bæredygtighed. Faktisk er der mange forskellige synspunkter omkring koncept og om, hvorledes det opnås.

Ikke desto mindre er bæredygtighed som begreb i stigende grad blevet brugt på en bestemt måde på grund af de miljømæssige og sociale problemer, samfund rundt om i verden står over for. I dag defineres bæredygtighed normalt som de processer og handlinger, hvorigennem menneskeheden undgår udtømning af naturressourcer for at opretholde en økologisk balance, der ikke tillader livskvaliteten i moderne samfund at falde. 

På denne måde er udtrykket “bæredygtighed” blevet bredt anvendt til at karakterisere forbedringer på områder som overudnyttelse af naturressourcer, fremstillingsvirksomhed (disses energiforbrug og forurenende delprodukter), forbrug af produkter, investeringsfokus, borgernes livsstil, forbrugerkøbsadfærd, teknologisk udvikling og forretningsmæssige og generelle institutionelle ændringer. Så længe en handling forårsager lidt, mindre eller ingen skade på den naturlige verden, vil økosystemer blive ved med at fungere og skabe de betingelser, der gør det muligt for livskvaliteten i nutidens moderne samfund ikke at falde.

Bæredygtighed kan således forstås som bl.a. det at opretholde det underliggende mønster af sundhed, modstandsdygtighed og tilpasningsevne, der opretholder denne planet i en tilstand, hvor livet som helhed kan blomstre. 

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling betyder ikke kun, at menneskeheden skal tilfredsstille sine nuværende behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at gøre det samme. Sammen med det kommer også en idé om samfundsmæssige fremskridt og en stigning i livskvalitet over hele kloden. Derfor blev en dagsorden for 2030 med 17 bæredygtige mål (SDG’er) vedtaget af FN-medlemmerne i NY i 2015. Blandt dem er mål som at stoppe fattigdom og sult, sikre et godt helbred og velvære for alle, levere uddannelse af høj kvalitet, samt opnåelse af ligestilling.

Bæredygtighed tilskynder befolkninger, politikere og virksomheder til at udvikle strategier og træffe beslutninger, der fokuserer langsigtet og dermed tager hensyn til fremtidige generationer. På denne måde omfatter det at handle bæredygtigt både en tidsmæssig ramme på årtier (i stedet for et par måneder eller år), samt overvejelser det går ud over den fortjeneste eller det tab, der er genereres på den korte bane.

MyGreenEcoLife støtter FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Hvorfor verdensmålene?
Bæredygtighed er hele vores DNA. Vi ønsker at øge bevidstheden om verdensmålene og bidrage til at skabe en bedre verden. Bæredygtighed handler ikke kun om, hvordan vi behandler vores planet, men er ligeledes en interesse i velfærd for alle og alt – fra miljø til dyr og mennesker. Derfor måles bæredygtighed i vores evne til at skabe retfærdige og gode levevilkår for os selv uden at ødelægge grundlaget for selvsamme for de kommende generationer. Hos MyGreenEcoLife ønsker vi at sikre, at vi og vores planet trives og at fremtidige generationer ligeledes får et fantastisk sted at leve.

Hvad verdensmålene betyder for os?

Hos MyGreenEcoLife ser vi ikke kun pointen i at stimulere bæredygtighed i vores egen forretningsadfærd. Vi gør det, fordi vi føler en stærk forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at sikre miljøet og en høj livskvalitet for os og kommende generationer. Gennemførelsen af grøn omstilling, er den bæredygtig løsning på den klimakrise og de ressourceudfordringer, vi står over for. Med støtte fra nogle af Danmarks største virksomheder og institutioner – og ved at stimulation til større køb af bæredygtige produkter – kan MyGreenEcoLife bidrage til realisering af flere verdensmål – dette med fokus på en adfærdsændring i vores private forbrugsmønstre, henimod det mere bæredygtige alternativ.

da_DKDanish